Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2013

slady-na-piasku
Ile było znajomości,które miały nie kończyć się nigdy?
Reposted frommadlajn madlajn viadlaczegonie dlaczegonie
slady-na-piasku
7937 2702
Reposted fromDoopamina Doopamina viadlaczegonie dlaczegonie
slady-na-piasku
Nikt nie wie, jak mi czasem żyć ciężko!
— Mickiewicz mnie rozumie
slady-na-piasku
3457 bf2d 500
Reposted fromobliviate obliviate viadlaczegonie dlaczegonie
slady-na-piasku
nie byłam zakochana, ale zależało mi na nim i teraz gdy okazało się, że wszystko co mówił było kłamstwem, a to co robił było na pokaz... teraz spędzam czwarty już weekend z rzędu topiąc się w czerwonym winie i wspomnieniach
— missbrodka
slady-na-piasku
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle (via knifeinheart.soup.io)
slady-na-piasku
Czasami mi się zdaje, że pęknę ze smutku.
— A.J.K.S
Reposted fromLittleJack LittleJack viamessinhead messinhead
slady-na-piasku
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze
slady-na-piasku
i znowu, kurwa, nie czaję sensu.
Reposted fromfleurrebelle fleurrebelle viadlaczegonie dlaczegonie
slady-na-piasku
Jeśli się martwisz, że zwariowałaś, jak poznasz, że jednak nie?
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
Reposted frompuella13 puella13 viamessinhead messinhead
slady-na-piasku
Miłość przyjdzie dopiero wtedy, gdy nauczysz się żyć bez niej.
— życiowe jak chuj
slady-na-piasku
Bądź dobrej myśli, bo po co być złej.
— Stanisław Lem

October 25 2013

slady-na-piasku
1185 cda4 500
Reposted fromtomashevska tomashevska viawarkocz warkocz
slady-na-piasku
4945 120c
Reposted fromcaraseen caraseen viawarkocz warkocz
slady-na-piasku
0008 0009
Reposted fromlenka024 lenka024 viawarkocz warkocz
slady-na-piasku
7256 ac67
Reposted frompomimo pomimo viawarkocz warkocz
slady-na-piasku
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viawarkocz warkocz
slady-na-piasku
Te jesienne popołudnia przepełnione myślami.
Reposted fromiamstrong iamstrong viawarkocz warkocz
slady-na-piasku
Dzisiaj rozwiązałabym to zupełnie inaczej, ale wtedy nie wiedziałam, że wybrałam drogę donikąd.
— Marzena Rogalska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
slady-na-piasku
Serce jej popękało nocą na autostradzie. Kiedyś śmiała się częściej, dziś uśmiecha się rzadziej...
— Koniec Świata - Serce w Paryżu
Reposted frompsychodelik psychodelik viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl